Dasar Privasi

Segala maklumat peribadi yang dikumpul melalui laman sesawang ini atau mana-mana laman media sosial KEPENTAS sama ada secara organik atau berbayar TIDAK AKAN dikongsi dengan pihak lain. Kami menggunakan maklumat ini hanya untuk mempromosikan program KEPENTAS.