Ikrar KEPENTAS

Kami, warga Kelab Pidato Perdana Antarabangsa (KEPENTAS), berpegang teguh pada cogan kata “Lestarikan Bahasa, Senikan Bicara” dan berikrar untuk memajukan diri dan KEPENTAS melalui iltizam berikut:

• Melibatkan diri secara aktif dalam program dan aktiviti KEPENTAS;

• Mewujudkan suasana positif, harmoni, saling mendukung dan belajar bersama-sama;

• Mematuhi garis panduan yang ditetapkan;

• Bertindak sebagai pemimpin untuk menggerakkan program-program KEPENTAS apabila diberi kesempatan; dan

• Menyumbang masa, tenaga dan idea-idea bernas untuk membantu KEPENTAS mencapai visi dan misinya.